Musikens motstånd och makt

Richard Wagner. Ett namn som väcker skepsis. Den tyske kompositören var dokumenterat antisemit, hans operaverk uppskattades av Hitler. Inte lovande. I Wikipedia kan vi läsa att Wagner idémässigt var en mysticistiskt inriktad romantiker och nationalist; starkt influerad av Schopenhauer och att han verkade i samma idétradition som Nietzsche. – Oj, är det lätt att tänka.Fortsätt läsa ”Musikens motstånd och makt”